Przygotowania do testów A/B

Testy A/B to przynoszące wymierne rezultaty narzędzie, co może poświadczyć praktycznie każdy, kto narzędziem owym się miał okazję posługiwać. Jednak korzystanie z tego narzędzia wymaga pewnej podstawowej wiedzy. Z jednej strony jest to wiedza dotycząca samego narzędzia, z drugiej natomiast strony wiedza ta dotyczy potrzeb oraz odbiorców naszych produktów czy też oferowanych usług. Zanim jednak zdecydujemy się testy te przeprowadzić, koniecznym jest uzyskanie odpowiedzi na jedno zasadnicze pytanie, a mianowicie: co zmienić by uzyskać lepsze rezultaty? Odpowiedzi na te pytanie to należy zadać nikomu innemu, jak użytkownikom naszej strony.

Testy A/B – przygotowania

Testy A/B to przynoszące wymierne rezultaty narzędzie, co może poświadczyć praktycznie każdy, kto narzędziem owym się miał okazję posługiwać

Autor zdjęcia: markus spiske

Nie jest tajemnica, iż przeciętny użytkownik nie wykazuje szczególnego zainteresowania nadprogramowa aktywnością, co w praktyce oznacza, iż pozyskanie od niego niezbędnych nam informacji, może mimo wszytko wymagać pewnego wysiłku. Mimo to jednak, dysponując dobrze opracowana strategią, szanse na powodzenie naszego przedsięwzięcia znacznie wzrastają.

Znajdując się już w posiadaniu niezbędnych informacji, możemy ze spokojem przystąpić do przeprowadzenia testów. Testy A/B powinny bezpośrednio być poprzedzone ustaleniem tego, co tak naprawdę zamierzamy osiągnąć. Jak również określeniem tego, jakich efektów oczekujemy oraz co skłania nas do twierdzenia, że planowane zmiany pozwolą osiągnąć owe efekty.

Przeprowadzając testy A/B należy mieć na uwadze to, aby podczas ich przeprowadzania koncentrować się na niewielkiej ilości zmiennych (więcej pod tym linkiem). Takie podejście jest zdecydowanie bardziej efektywne niż jednoczesne wprowadzanie zmian w wielu obszarach, czy na wielu elementach naszej witryny.