Segmenty rynku

Rozbicie rynku na poszczególne segmenty, a więc segmentacja klientów dokonywana jest w określonym celu (kilka słów więcej pod likiem: https://www.marketizator.pl/segmentacja). Jest nim przede wszystkim chęć zaspokojenia potrzeb uwidocznionych u wydzielonych w procesie podziału grup klientów. Jak pokazuje, bowiem praktyka, wybór odpowiedniego segmentu umożliwia przystosowanie produktu do specyficznych potrzeb, które dostrzeżone zostały u wydzielonej grupy klientów, przy jednoczesnym ignorowaniu oczekiwań klientów przypisanych innym segmentom.  

Do czego wykorzystuje się segmentację?

Choć segmentacja klientów i rynku jest w praktyce dość złożonym procesem, to bez jej wykonania żadna firma zwłaszcza, jeśli działa w handlu, nie mogłaby sprawnie funkcjonować i osiągać założonych celów

Autor zdjęcia: Kompania Piwowarska

Jak wszyscy wiemy, bardzo ciężko jest zadowolić wszystkich. Potwierdzają to również badania marketingowe, okazuje się, bowiem, że produkt uniwersalny, przystosowany do całego rynku posiada z reguły mniejsze szanse na odniesienie sukcesu, niż gdyby nastąpiło rozbicie go na poszczególne grupy odbiorców. Można, więc śmiało stwierdzić, że dokonując segmentacji rynku, procentowo powiększamy w nim udział.

Jak przeprowadza się segmentację?

Dobrze przeprowadzona segmentacja powinna się składać z kilku, następujących po sobie etapów. Jest to kolejno:

  • identyfikacja cech wyróżniających dany segment,
  • dokonanie opisu segmentu (na podstawie wyróżniających go cech),
  • przewidzenie wielkości sprzedaży możliwej do uzyskania w każdym z segmentów,
  • analiza konkurencji w odniesieniu do każdego segmentu,
  • tworzenie wstępnego planu marketingowego dla każdego z wyodrębnionych segmentów,
  • prognozowanie udziału w rynku każdego z wyodrębnionych segmentów,
  • prognozowanie wszystkich kosztów i zakupów dla każdego z segmentów z osobna,
  • wybór docelowego rynku spośród dostępnych segmentów.

Podsumowanie

Choć segmentacja klientów i rynku jest w praktyce dość złożonym procesem, to bez jej wykonania żadna firma zwłaszcza, jeśli działa w handlu, nie mogłaby sprawnie funkcjonować i osiągać założonych celów. Mając właśnie to na uwadze, proces ten jest tak istotny i zasługuje on na szczególną uwagę podczas planowania strategii marketingowych firmy.